Leasing na samochód – wszytko co trzeba wiedzieć żeby zrozumieć.

LEASING CO TO WŁAŚCIWIE JEST?

Coraz częściej zakładając własną firmę potrzebny jest często drogi sprzęt, a jeszcze częściej nie ma co kryć samochód – choćby po to żeby załatwić różne sprawy czy pojechać na spotkanie z klientem. Czasem decydujemy się na zakup rzeczy używanej niestety nie zawsze się to opłaca. W przypadku samochodu coraz częściej ludzie decydują się na zakup nowego. Tylko co jeśli nie ma się możliwości zaciągnięcia kredyty, czy braku posiadania odłożonych środków. Tu pojawia się dobre rozwiązanie w postaci leasingu.

Czym jest właściwie leasing? Leasing daje możliwość wynajęcia konkretnej rzeczy na umówiony  okres odpłatnie to jest na zasadzie umówionego wynagrodzenia za możliwość korzystania z danej rzeczy. Najprościej można to sobie wyobrazić na zasadzie wynajmu mieszkania. Przychodzimy, oglądamy, wybieramy, podpisujemy umowę i mieszkamy i korzystamy. W naszym przypadku rzeczą będzie samochód, ale równie dobrze może to być maszyna, program czy nawet grunt innymi słowy wszystko to co w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest uznane za rzecz (art. 45 KC).

 

BO LEASING MA SWOJE RODZAJE

W zależności od tego na jaki leasing się zdecydujemy możemy mówić o leasingu:

– bezpośrednim – kiedy to producent (leasingodawca, finansujący) zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem (leasingobiorcą). Innymi słowy brak innych osób. I znów przykład mieszkania gdzie decydując się na wynajem rozmawiamy tylko z właścicielem.

-pośredni – jest więcej niż dwie strony to znaczy, że między producentem, a użytkownikiem jest przedsiębiorstwo leasingowe (pośrednik), które jak łatwo się domyśleć będzie brał za taką usługę prowizję (coś jak pośrednik mieszkaniowy 😉 ). Mimo to warto pomyśleć nad taką formą ponieważ pośrednik z reguły otrzymuje korzystniejszą ofertę niż bezpośrednio użytkownik.

Mamy dwie najważniejsze rodzaje leasingów: finansowy i operacyjny.

Leasing finansowy samochodu –Po podpisaniu umowy samochód staje się częścią majątku firmy (czyli Twojej działalności), a zatem zostaje wpisany do jej środków trwałych (kartoteka gdzie są wpisywane rzeczy o wysokiej wartości – najprościej pisząc). Ta forma leasingu przypomina taką sprzedaż na raty. Znaczy to, że decydując się na taką formę musimy spłacić całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup samochodu i po jego spłaceniu musimy wykupić samochód. Można tu dokonywać odpisów amortyzacyjnych (utrata wartości rozpisana w czasie) oraz odsetek od rat leasingowych, które są koszt dla naszej firmy. Natomiast opłata początkowa nie jest dla firmy użyczającej samochód kosztem, a VAT liczony jest od całości przy wprowadzeniu samochodu do firmy. Okres w leasingu finansowym wynosi często poniżej roku.

Leasing operacyjny samochodu – Samochód jest wynajmowany (dzierżawiony) przez okres od 2 do 5 lat. Tu właścicielem jest leasingodawca – on kupuje wybrany przez wynajmującego (leasingobiorcę, naszą firmę) samochód, jest jego właścicielem i go wynajmuje za opłata.  Tu kosztem dla naszej firmy (leasingobiorcy) jest opłata początkowa i otrzymywana co miesiąc faktura z której to istnieje również comiesięczne odliczenie VAT-u. Do kosztów można również zaliczyć opłaty manipulacyjne, prowizje, wydatki na paliwo, przegląd samochodu albo zakup jego wyposażenia, a nawet wykup samochodu.

 

Stwierdziłam, że nie ma sensu tworzyć kolejnej tabeli obrazującej różnice między tymi dwoma rodzajami leasingu, dlatego skorzystałam (myślę) z jednej z lepszych tabeli portalu totalmoney.pl – Leasing – jak to działa?

LEASING OPERACYJNY VS. LEASING FINANSOWY
Leasing operacyjny Leasing finansowy
Minimalny czas trwania umowy Minimalny czas trwania umowy nie może być krótszy, niż 40% czasu amortyzacji. W przypadku nieruchomości to 5 lat. Może być w pełni dowolny, w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne Odpisu dokonuje finansujący (firma leasingowa). Odpisu dokonuje leasingobiorca, a przedmiot leasingu wykazywany jest w jego środkach trwałych.
Obowiązkowe opłaty Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca.
Koszt uzyskania przychodu Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza całość czynszu leasingowego, opłaty wstępne i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu. Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza odpisy amortyzacyjne i odsetki rat leasingowych.
VAT 
(pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT)
VAT obliczany jest od raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę. VAT naliczany jest w momencie wydania przedmiotu umowy i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

Źródło tabeli: https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1

 

CO Z TYM VATEM?

W ostatnim punkcie tabeli została opisana możliwość odliczenia VAT-u pod warunkiem, że użytkowany samochód jest dla potrzeb działalności podatkowej VAT. To znaczy, że samochód używany jest wyłącznie do celów firmowych. Jest to opcja która może być mocno weryfikowana przez Urząd Skarbowy, a bywa po prostu różnie i osobiście uważam, że bezpieczniej jest zdecydować się na formę mieszaną to znaczy, że samochód wykorzystywany jest zarówno do celów działalności firmy jak i prywatnych. Przy takiej opcji jest odliczane jedynie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych, a także wszystkich innych kosztów związanych z leasingowanym pojazdem.

Jeśli zdecydujemy, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

 • zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
 • należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT, – tzw. kilometrówka dla celów VAT,
 • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

 

A MOŻE SAMOCHÓD UŻYWANY?

Nawet jeśli dojdziemy do wniosku że może jednak samochód używany trzeba wiedzieć, że nie może być on starszy niż 5-6 letnie auto. Dodatkowo wiek pojazdu i leasingu nie powinien łącznie przekroczyć 8 lat. W przypadku leasingu samochodów używanego stosuje się trochę wyższą wpłatę własną na poziomie 10-15%. Sprzedawca auta powinien wystawić Ci pełną fakturę 23% VAT. Istotne jest również kto samochód sprzedaje czy to komis, salon czy osoba prywatna. Dodatkowo przy samochodach używanych może być konieczna wycena rzeczoznawcy który oceni stan techniczny pojazdu. Leasing samochodów kupowanych czy sprowadzanych z krajów UE jest możliwy. Jednak jak widać korzystniejsze mimo wszystko może okazać się zakupienie nowego samochodu. Warto jednak wiedzieć, że są inne możliwości.

 

NA KONIEC O CZYM PAMIĘTAĆ – CZYLI UMOWA I WYKUP

No dobrze jako firma wiemy już, że leasing, wiemy już jaki, ale pozostają dwie bardzo istotne kwestie zawarcie umowy i wykup. Przed wykupem i zarazem zawarciem umowy warto się zastanowić jaka opcja wykupu samochodu nas interesuje. A opcje są dwie:

 • z niskim wykupem czyli raty są wyliczone tak by w trakcie trwania umowy spłacić samochodów co się wiąże z wykupu pojazdu rzędu 1% wartości samochodu.
 • z wysokim wykupem gdzie rata miesięczna jest niska (odpowiadającą jedynie utracie wartości samochodu podczas trwania umowy leasingowej), ale kwota wykupu będzie w związku z tym wysoka. Zwykle jest ona odzwierciedleniem wartości pojazdu po kilku latach użytkowania i wynosi 25%-60% ceny samochodu.

Ponad to przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na warunki umowy, a w szczególności w wysokość opłat leasingowych i możliwość zmiany stawki oraz termin (dzień spłaty), sposób rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, warunki ubezpieczenia, sposób rozliczenia szkody całkowitej samochodu i ewentualne zagospodarowanie wraku, możliwość wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, ukryte koszty (kary umowne, np za: przekroczenie limitów użytkowania pojazdu w przebiegu, ilości użytkowników, ograniczenia wyjazdów autem za granicę, spóźnienie z zapłatą raty czy nie oddanie pojazdu w określonym terminie). Warto dopytać o ubezpieczenie samochodu jakie jest co w przypadku kradzieży auta, bo należy pamiętać, że choćby samochód się ukradli czy byłby do tzw. kasacji, raty leasingowe trzeba będzie dalej płacić.

Dodatkowo sprawdzając wiele artykułów w Internecie natknęłam się na pytanie czy jeśli ktoś z poza firmy odda samochód do użytkowania innej osobie to powinien uzyskać zgodę wynajmującego. Odpowiedź brzmiała TAK bo leasingobiorca może wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym i co gorsze będzie trzeba spłacać niezapłacone raty.

 

ZMIANY OD 2019 ROKU

W związku ze zmianami w ustawach o podatkach dochodowych Ministerstwo Finansów przygotowało mało korzystne przepisy dla osób decydujących się na taką formę zakupu samochodu. Jak niejednokrotnie wyszło w praniu jak jakieś stare przepisy dawały za dużo swobody trzeba je zmienić. Tak i tu powstały zmiany. Zastanawiałam się jak je napisać, żeby było prosto i jasno i…. myślę, że tabela najlepiej to zobrazuje:

ZMIANY OD 2019 ROKU

JEST

BĘDZIE

Obecnie limit do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego wynosi 20.000 euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30.000 euro dla samochodów elektrycznych. Podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego – do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.

 

Leasing operacyjne obecnie nie ma limitu.

 

Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych.

 

Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza obecnie wynoszą 100 % (koszty uzyskania przychodu). Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.

 

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.

 

DLA VATOVCÓW WAŻNA INFORMACJA!!!

Biorąc samochód w leasing należy pamiętać, że limit 150 tys. daje nam możliwość odliczenia 50 % VAT-u. A zatem na limit 150 tys. zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT-u. Znaczy to że samochód który kosztuje maksymalnie 134 529 zł netto nie jest objęty nowymi przepisami w zakresie samego leasingu bo pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną objęte 75 % limitem.

Jeśli samochód przekroczy limit 150 tys. zł to w koszty będzie można wrzucić tylko kwotę proporcjonalnie wyliczoną do limitu na dany miesiąc opłaty leasingowej.

Bardzo fajny przykład był podany tutaj – pozwoliłam go sobie pokazać również u mnie.

Otóż, jeśli chodzi o leasing, w sensie czynszu inicjalnego i poszczególnych rat (czyli nie licząc wykupu), za podstawę do ustalenia kwoty, która może zostać zaliczona w koszty, pod uwagę brana jest cena samochodu osobowego, który jest przedmiotem umowy leasingu, wynajmu długoterminowego lub podobnej. Jeśli samochód kosztuje 200 tys. zł brutto (dla ułatwienia przyjmijmy, że podatnik nie jest płatnikiem VAT), to przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty 3/4 każdej opłaty leasingowej, czyli za czynsz i kolejne raty. Dlaczego tyle? Bo limit 150 tys. zł stanowi 3/4 ceny samochodu kosztującego 200 tys. zł. Dlatego proporcjonalnie właśnie tyle ponoszonych wydatków na leasing będzie można zaliczyć do KUP. Nie ma znaczenia jaka jest wysokość wykupu – nie ma to wpływu na limit.

Natomiast sam wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu powinien być rozpatrywany niezależnie. Jeśli jego kwota wynosi 80 tys. zł i przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy zdecyduje się zaliczyć go do środków trwałych, to będzie mógł amortyzować całą tę kwotę, bo jest ona niższa niż limit 150 tys. zł.

 

NO I JESZCZE CIEKAWOSTKA

Nie wiem jak Wam, ale mi przy pisaniu tego nasunęło się pytanie… Kto może zatem zostać leasingodawcą? Szukałam i znalazłam w końcu informację, że „Leasingodawcą może być instytucja, która dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz finansowymi, które pozwolą na świadczenie usług leasingowych. Czyli każda stabilna firma o odpowiednim majątku może być finansującym.” (źródło: tutaj)

 

 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing

http://www.libertas.pl/finanse_leasing.html

https://autokult.pl/29607,leasing-na-samochod-daje-korzysci-ale-ma-tez-wady

http://zakupsamochodu.pl/leasing/

https://autoumowa.pl/leasing-samochodowy-czym-polega-5-waznych-informacji/

https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-samochodu-osobowego/2

https://mojafirma.infor.pl/moto/auto/auto-firmowe/753150,Czy-mozna-komus-pozyczyc-leasingowany-samochod.html

https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/wrocili-z-pomyslem-ograniczenia-do-50-kosztow-samochodow-firmowych-a-dodatkowo-biora-sie-za-leasing-drozszych-aut

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350

 

Źródło obrazka: http://www.magnesfinanse.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/leasing2-833×474.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA

Państwo dało nową możliwość każdemu kto chciałby spróbować czy jego biznes się opłaca mowa tu o działalności nierejestrowanej, nierejestrowej bądź nieewidencjonowanej. Pod tymi nazwami kryje się działalność której nie trzeba rejestrować w CEIDG, nie trzeba opłacać składek ZUS, głównym warunkiem jest nieprzekroczenie kwoty przychodu określonej w ustawie.

Są na pokładzie osoby które mogą mylić przychód z dochodem. Przychód to najprościej mówiąc jest to co klienci nam zapłacili za dany towar bądź usługę. Dochód natomiast jest pomniejszony o koszty związane z wytworzeniem tej usługi czy towaru.

Zanim ktoś zdecyduje się na prowadzenie firmy bez rejestracji musi spełnić następujące warunki:

 • Taką firmę mogą prowadzić osoby, które przez okres ostatnie 60 miesięcy (5 lat) nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej i nie był wspólnikiem w spółce cywilnej. W przypadku spółek handlowych (to jest z o.o., akcyjna, jawna) mają one inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal można prowadzić działalność nieewidencjonowaną.
 • Do powyższego czasu istnieje wyjątek czyli tzw. okres przejściowy. Wynika z niego, że jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (30 kwietnia 2018r) nie prowadziłeś firmy, to także możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną – art. 195 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 • Działalność bez rejestracji jest możliwa jeśli wykonywana przez nas praca nie wymagała uzyskania koncesji, pozwoleń i licencji albo wpisu do rejestru działalności regulowanych.
 • Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko do momentu, jeśli nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2018 roku jest to 1050 zł). Co istotne, jak zastrzega ustawa zasady tej nie stosuje się do działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej – art. 5 ust. 1 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Warto wiedzieć, że działalność nierejestrowana nie wymaga posiadania NIP, REGON, konta bankowego, czy prowadzenia księgowości, mimo to nie jest zwolniona z podatku.

Korzyści płynące z założenia działalności nierejestrowanej to:

 • Możliwość sprawdzenia czy dany biznes się nam opłaci,
 • Przychód z działalności obejmuje zarobek z nią związany to jest usługę czy sprzedaż towaru dotyczącą działalności, co za tym idzie daje to nam możliwość podjęcia się jej nawet jeśli jesteśmy zatrudnieni na etacie.
 • Przy prowadzeniu tej działalności nie płaci się ZUS-u.
 • Z reguły (istnieją wyjątki) zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że osoba prowadząca tę działalność będzie zwolniona z podatku VAT.
 • Podatek dochodowy (18% lub 32 %) będzie do zapłacenia na koniec roku w zeznanie PIT, jako niedopłata.

Mimo wszystko należy pamiętać, że skoro jest mowa o nie przekroczeniu przychodu i powstały ustawy regulujące tego typu działalność wiąże się to z obowiązkami jakie trzeba spełnić decydując się na nią.

Do obowiązków zaliczamy:

 • Firma choć nie jest zgłoszona do CEiDG na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca tę działalność uznawana jest za przedsiębiorcę, a zatem musi respektować prawa konsumenta.
 • Zgodnie z art.109 ust.1 ustawy od towarów i usług jesteśmy zobowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży za każdy dzień. Ewidencja pozwala nam śledzić, zarobek na dany miesiąc. Wiąże się to z wystawianiem rachunków.
 • Po przekroczeniu 50% minimalnego wynagrodzenia tj.1050zł. miesięcznie działalność uznawana   będzie za działalność gospodarczą. Wówczas należy w ciągu 7 dni zarejestrować firmy w CEIDG.

 

PODATEK VAT – OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Jak wcześniej zostało napisane Z reguły ponieważ istnieją wyjątki zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że osoby prowadząca tę rodzaj działalność będzie zwolniona z podatku VAT.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT: „zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”.

W związku z powyższą definicja pamiętając przy tym o liminie przychodowym w działalności nierejestrowanej osoby z reguły będą objęte zwolnieniem z VAT.

Cały czas przytaczane są wyjątki. Art.113 ustawy o VAT nakłada na część przedsiębiorców konieczność rejestracji jako podatnik VAT nie dając im żadnej możliwości zwolnienia. Tu korzystając ze strony Gazety Prawnej (http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1019271,zwolnienie-z-vat-vatowcy-vat-2017.html)

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienia nie uzyskają:

Osoby dokonujących dostaw:
• towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
• towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
• budynków, budowli lub ich części
• terenów budowlanych,
• nowych środków transportu,

Osoby świadczące usługi:
• prawnicze,
• w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
• jubilerskie,

Osoby nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

Mimo to zgodnie z art. 109 ustawy o VAT istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 23%, bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

 

FAKTURĘ W DZIAŁALNOŚCI NIEEWIDENCJONOWANEJ

Zgodnie z §3 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur, faktura osoby prowadzącej działalność nieewidencjonowaną powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

W związku z tym można takową sporządzać po zakupieniu do tego celu programu bądź ręcznie np. kupując gotowy bloczek takich faktur w sklepie biurowym.

 

PODATEK DOCHODOWY 

Zgonie z art. 20 ustawy o podatku dochodowym wprowadzono przepisy mówiące gdzie należy zaliczyć przychody z działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym. A mowa tu o kolumnie o nazwie Inne źródła gdzie zostaje wprowadzona suma przychodu z całego roku. Z reguły będzie to PIT-37 gdzie podatek jest ustalany na zasadach ogólnych.

WYJĄTKI

Pojawiają się również wyjątki kiedy mimo zdecydowania się na działalność nierejestrowaną wymagana jest podstawowa rejestracja ze względu na obowiązek korzystania z kasy fiskalnej. Ciekawy przykład Pana Piotra można przeczytać na stronie – http://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

 

PODSUMOWANIE

Na koniec należy wspomnieć, że działalność nierejestrowana nie zawsze będzie dla każdego dobrym rozwiązaniem. Jeśli osoba decyduje się na takie rozwiązanie, a ukończyła 18 lat lub nie kontynuowała nauki do 26 roku życia, nie jest ubezpieczona zatem u rodziców czy małżonka, nie podlega ona pod ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym wtedy wszelkie koszty leczenia, lekarzy itd.są dla tej osoby pełnopłatne. Może pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu jednak koszt takowego to np. za miesiące:
lipiec, sierpień, wrzesień 2018 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 433,16 zł. Wysokość składki jest ustalana co kwartał poprzez przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W takiej sytuacji może się okazać korzystniejszą formą założenie działalności, skorzystanie z ulgi na start i następnie płacenie małego ZUS-u.

 

Źródła i zarazem pomocne strony dotyczące tematu:

http://www.niepoddawajsie.pl/dzialalnosc-nierejestrowana/

https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/dzialalnosc-nieewidencjonowana-i-prawo-przedsiebiorcw-ewidencja-vat-podatek-dochodowy_13_37747.htm?idDzialu=13&idArtykulu=37747

https://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/artykuly/nowa-instytucja-dzialalnosc-nieewidencjonowana-podstawowe-zasady_13_37745.htm?idDzialu=13&idArtykulu=37745

https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/artykul/prowadzenie-firmy-bez-dzialalnosci-gospodarczej-firma-bez-rejestracji-25

http://rekawek.com.pl/2018/04/18/przetestuj-pomysl-na-biznes-czyli-dzialalnosc-nieewidencjonowana/

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1019271,zwolnienie-z-vat-vatowcy-vat-2017.html

 

Ważne ustawy:

 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

 

Źródło zdjęcia: http://osobowedane.pl/wp-content/uploads/2016/09/rejestracja-w-giodo.jpg

 

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tym razem wpis dotyczący prowadzenia działalności przez kobietę, która planuje w przyszłości mieć dziecko – z jednej strony perspektywa pracy w domu, możliwość bycia przy dziecku i co istotne – zarabiania. Z drugiej jednak należy pamiętać, że praca w domu nadal jest pracą i trzeba ją wykonać jak najlepiej, do tego dochodzi często brak prawdziwego urlopu, ponieważ taka praca jest często z nami wszędzie. Ale po kolei…

 

Kobieta ma pomysł na biznes, ma środki na jego rozwinięcie, ma możliwości i doświadczenie, ale ma też plany rodzinne. Działalność gospodarcza w jakimś stopniu daje możliwość wykorzystania posiadanych predyspozycji, jednak warto o kilku rzeczach pamiętać.

 

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Kiedy kobieta jest zatrudniona na etacie nie musi zagłębiać się w przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego czy świadczenia chorobowego – inaczej sprawy się mają w przypadku działalności gospodarczej. Obowiązkiem osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest comiesięczna płatność składki na ubezpieczenie społeczne (chyba, że osoba jest gdzieś zatrudniona gdzie takowe składki płaci i otrzymuje minimalne wynagrodzenie) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i to od tej dobrowolności zależy otrzymywanie w przyszłości zasiłku macierzyńskiego bądź chorobowego.

 

To jednak nie wszystko – jeśli w przyszłości kobieta chce z takowego świadczenia skorzystać musi terminowo opłacać składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego nieprzerwanie przez okres 90 dni w przypadku zasiłku chorobowego.

Zasiłek macierzyński przysługuje zatem po 90 dniach terminowego płacenia składek. A dotyczy od sytuacji kiedy osoba ubezpieczona w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 

1) urodziła dziecko;

 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

 

 

JAK NALICZANA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Istotną rzeczą jest wysokość zasiłku jaka przysługuje kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą. Jako, że swego czasu było dużo nadużyć w tej materii zostały one bardzo zaostrzone.

Dla zainteresowanych: nadużycia wiązały się z otwieraniem działalności nawet miesiąc przed porodem i płacenie najwyższej składki ubezpieczenia społecznego co wiązało się z otrzymaniem wyższego zasiłku (więcej tu: LINK).

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla kobiety prowadzącej działalność stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli natomiast podany okres jest krótszy to wysokość zasiłku stanowi z reguły suma przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Znaczy to, że otrzymuje zasiłek minimalnej wysokości. Może się zdarzyć, że przed upływem roku kobieta otwiera działalność i płaci składki wyższe niż ustawowe minimum. Wtedy z początku otrzymuje zasiłek w minimalnej wysokości, który z czasem jest powiększany o 1/12 nadwyżek z poszczególnych miesięcy. Korzystając tu z przykładu przedstawionego w artykule gazety prawnej (LINK) znaczy to, że kobieta, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki otrzymuje zasiłek w wysokości 60 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia oraz 3/12 podwyższonej składki. Aby uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, będzie musiała opłacać wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Sytuacje kiedy płaci się wyższe składki bywają, zwłaszcza na początku, rzadkie. Dlatego jeśli ubezpieczona kobieta pobierająca zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 tys. zł, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą, są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS A ZASIŁEK

Może się zdarzyć, że osoba zdecydowała się na preferencyjne składki ZUS, co wtedy?

Jeszcze przed początkiem roku 2016 dostałaby niewiele, żeby nie powiedzieć nic, ale wraz z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawach wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Jeśli zatem miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego ( to jest 1 tys. zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Znaczy to, że w przypadku niskiego zasiłku macierzyńskiego jest on wyrównywany do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

W takiej sytuacji jeśli zasiłek macierzyński nie jest wyższy od świadczenia rodzicielskiego nasza rodzicielka jest zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast pozostałe składki społeczne finansuje budżet państwa. Tym samym może nadal bez przeszkód i dodatkowych kosztów prowadzić działalność gospodarczą będąc na danym zasiłku macierzyńskim (jeśli oczywiście chce.)

 

ZASIŁEK PRZYSŁUGUJE 20 TYGODNI

Zasiłek macierzyński przysługuje przez 20 tygodni, o ile ubezpieczona – matka dziecka nie zdecyduje się z niego zrezygnować po co najmniej 14 tygodniach od porodu. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Innymi słowy mama wraca do pracy, a tata zajmuje się dzieckiem.

 

TYLKO JEDNO ŚWIADCZENIE

Niestety trzeba pamiętać, że jeżeli kobieta jest zatrudniona na etacie i otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, a przy tym prowadzi działalność i płaci dobrowolne w tym przypadku ubezpieczenie chorobowe i społeczne (ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe) to prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego otrzyma tylko z tytułu umowy o pracę.

 

 

Źródła:

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

https://www.infakt.pl/blog/jak-uzyskac-wysoki-zasilek-macierzynski-na-nowych-zasadach-ubezpieczenie-ponizej-12-miesiecy/

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054174,urlop-macierzynski-zasilek-macierzynski-przedsiebiorcze-matki.html

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-dotyczaca-podstawowych–warunkow-przyznawania-nowego-swiadczenia-rodzinnego-swiadczenia-rodzicielskiego/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasilek-macierzynski-a-dzialalnosc-gospodarcza

 

Źródło zdjęcia: http://weblog.infopraca.pl/wp-content/uploads/mama-w-pracy-z-dzieckiem-460×306.jpg

 

Czym jest koszt dla firmy?

Kolejnym postem chciałam przybliżyć przyszłym i obecnym firmom koszt. Czym jest dla firmy, kiedy jest kosztem który się nam opłaca i niesie ze sobą korzyść niższego podatku?

Bo jako właściciel firmy natrafiasz na różne informacje dotyczące prowadzenia przez Ciebie działalności od strony księgowej. Niby nie Twoja działka, ale coś tam musisz wiedzieć żeby przynieść księgowej konkretne dokumenty. Czasem prowadzenie księgowości może wydawać się bardzo proste. Bo co to za filozofia wklepać kilka papierków do programu który to za mnie policzy. A więc okazuje się, że każdy sektor zajmuje się czymś innym i trudno jest umieć wszystko idealnie. Sam program księgowy jest już dość sporym kosztem, a dochodzi jeszcze znajomość przepisów. Oczywiście są darmowe odpowiedniki, ale część będzie poblokowana część nie do zrozumienia być może po to żeby jednak inny program sprzedać. Jednak rzecz nie o tym. Księgowa czy księgowy z reguły w zależności od branży klienta prosi o faktury które można wrzucić w koszty. Nie znaczy to jednak, że każda faktura się nada, musi być ona związana z naszą działalnością, a dokładniej ten koszt przyczynia się do osiągnięcia przez nas sprzedaży produktu bądź usługi. A zatem, nie wrzucimy w koszty rajstop jeśli prowadzimy piekarnie bo jak to uzasadnić? Koszt uzyskania przychodu bo o nim mowa umożliwia nam zmniejszenie podatku dochodowego. Ktoś spyta: ale dlaczego? A no dlatego, że osiągamy sobie jakiś przychód ze sprzedaży. Jednak do tej sprzedaży po drodze przyczyniły się różne zakupy materiałów potrzebnych do produkowania czy też tworzenia naszego produkty czy usługi. Te zakupy które pomagają nam w sprzedaży produktu są naszym kosztem uzyskania i zmniejszają ten przychód ze sprzedaży, który daje nam dochód (czyli to co faktycznie zarobiliśmy). Oczywiście do kosztów można wliczyć również inne rzeczy jak środek trwały, wyposażenie, zapłacone składki ZUS-owskie, wynagrodzenia itd. Wszystko to co pomogło nam w zbudowaniu naszej sprzedaży. No dobrze wiemy czym jest ten konkretny koszt teraz warto wiedzieć, że w niektórych branżach dzieli się on na ZAKUP MATERIAŁU i INNE WYDATKI. Ten zakup materiałów to rzeczy kupione do naszej produkcji np. budując stojak użyjemy metal i drewno to nasz materiał. Inny zakup to natomiast mogą być artykuły biurowe, telefon służbowy czy wywóz śmieci czyli potrzebne nam rzeczy/usługi do pracy nie koniecznie związane z daną usługą czy produktem. Bardzo ważne jest aby te nasze materiały miały też prowadzoną ewidencję magazynową bo kopiując te drewno i stal na ten stojak wcale nie musimy zużyć całości w związku z tym to co zostaje jest prowadzone w tym naszym tzw. magazynie. Opisywane koszty dotyczą księgowości uproszczonej. Przy pełnej księgowości sprawy mają się o tyle inaczej, że konkretne usługi z innych wydatków lądują na konkretnym koncie które dla tego wydatku jest przyporządkowane i ponieważ jest to wtedy konto rozrachunkowe ma się ono rozliczyć z płatnością dokonaną za tę usługę bądź rzecz. Materiały natomiast po za księgowaniem na konkretnych kontach jak w sytuacji innych wydatków mają również z reguły prowadzony magazyn gdzie wykazuje się wykorzystanie danego środka poprzez zdjęcie go z niego. Przy uproszczonej księgowości robi się coś ogólnikowo, natomiast przy pełnej wszystko musi być bardzo dokładne czyli zakup wiązał się z płatnością i to się musi pokryć na zero. To tak w największym uproszczeniu 😉 Na koniec warto dodać, że po odliczeniu kosztów od tego naszego przychodu powstaje dochód jeśli jesteśmy na plusie – i od tego dochodu płacimy podatek. Bądź strata i wtedy podatku nie płacimy.

Źródło zdjęcia: http://emisja.contentstream.pl/_/getImageII/?vid=13687934&typ=cs_300_210&element=IMAGE&scale=1&prefix=adart&nc=1465208735838

KROK CZWARTY – KSIĘGOWY – CZY WARTO?

Wiele osób zadaje sobie to pytanie… na co komu księgowa czy biuro rachunkowe? Co on/oni niby takiego robią?

A no okazuję się, że wbrew pozorom księgowy jest potrzebny. W dużej mierze, żeby móc skupić się na własnej działalności, nie bawić się dodatkową papierkową robotę czy zaznajamiać się z przepisami, żeby wiedzieć co w podatkach piszczy. Księgowy w moich oczach to nie tylko biuro, papiery, liczby i pieniądze; to nasz prawnik, doradca, pomoc, analityk.

Kiedy księgowi są doceniani i wtedy współpraca układa się naprawdę przyjemnie. taki przyszły klient ma do niej/niego zaufanie w końcu powierza mu swoją firmę ze strony formalnej. Wtedy z wszystkim da się dogadać, wszystko chętnie i prosto staramy się wyjaśnić i pomagać tak, żeby firma dobrze prosperowała formalnie;)

Bo księgowanie nie polega tylko na wklepaniu dokumentów do programu. Polega na kontaktach z urzędami, na szukaniu takich rozwiązań żeby się opłacało, na przypominaniu o płatnościach i ich pilnowaniu, na zwracaniu uwagi na przepisy które się zmieniają i szukaniu odpowiednich rozwiązań dla firmy.

Czasem firma chce kombinować i teraz na głowie księgowego leży jak to zrobić żeby było legalnie i zgodnie z przepisami oraz żeby klient i urząd skarbowy czy ZUS był zadowolony.

Mimo to w księgowości jak w każdej innej pracy zdarzają się błędy. Bo trzeba pamiętać nie ma ludzi nie omylnych, a nie myli się tylko ten kto nie pracuje. Tylko, że tu trzeba umieć dobrze błąd naprawić tak, żeby klient nie miał problemów.

A jest to wykonalne zwłaszcza, że księgowi często firmy traktują jak własne dzieci. Pomagają firmie się rozwijać, a jak stanie na nogi pilnują żeby nie upadła. Nie zawsze jednak się tak da. Wiele zależy od współpracy po między księgowymi, a obsługiwanymi przez nich firmami.

Praca księgowego często jest nie widoczna jako, że siedzi on w swoim biurze zawalony dokumentami i coś tam stuka na komputerze. Wtedy zdarza się usłyszeć, że w księgowości się nic nie dzieje. A prawda jest taka, że tu są okresy ciężkiej pracy gdzie nie ma chwili na małą przerwę i momenty spokojniejsze ograniczający się do wprowadzenia dokumentów, zrobienia rozliczeń itd. Wiele tu oczywiście zależy od firmy, ilości pracowników czy dokumentów.

Zdecydowanie bardziej czasochłonna jest  pełna księgowość. Wymaga też większej wiedzy. Tu błędu można bardzo długo szukać, a trzeba pamiętać, że sumy bilansowe muszą się zgadzać. Sam bilans, sprawozdanie, czy rachunek zysku i strat musi się zgodzić i spełniać konkretne normy.

No tak, ale w przypadku pełnej księgowości prowadzenie ksiąg jest wymagane, natomiast przy księdze przychodów i rozchodów można sobie pozwolić na samodzielne księgowanie. Tylko czy warto? W moich oczach nie bo skoro jestem świetnym, lekarzem, stolarzem czy prawnikiem to całą swoją siłe, wiedzę i czas poświęcam na to w czym jestem najlepszy. Jeśli za dużo weźmie się na swoje barki to łatwo coś zawalić.

Oczywiście są sytuacje kiedy nawala księgowy. Zdarza się… ważne jest jednak, żeby umiał z takowej sytuacji wybrnąć. Na tym też ma polegać jego praca.

A zatem dobrze, jest prowadzić własny biznes i nie zastanawiać się ciągle czy tak można, a jaki VAT itd. Księgowy ma za zadanie w tym pomóc szukać tańszych rozwiązań, szukać oszczędności, często załatwia umowy, tworzy analizy, jeździ z dokumentami i wyjaśnieniami gdzie trzeba. Niby wszystko takie oczywiste, ale wbrew pozorom to dużo pracy. Miło jest wiedzieć, że ktoś te pracę docenia.

Także ze swojej strony polecam księgowych i biura rachunkowe. Trzeba szukać takiego żeby spełniało nasze oczekiwania i zajmowało się swoim klientem na najwyższym poziomie nie tylko usługowo, ale także kulturalnie. Oby takie współprace były zawsze obustronne bo łatwiej jest polegać na księgowym który może polegać na swoim kliencie.

 

Źródło zdjęci: www.postawnaswoim.pl/wp-content/uploads/2015/08/czym-zajmuje-sie-ksiegowa.jpg

KROK TRZECI – VAT, KASA FISKALNA I CO DALEJ?

VAT czyli podatek od towarów i usług. Dla państwa główne źródło dochodu. Dla niektórych smutny obowiązek dla innych możliwość wyłudzenie. W tym ostatnim państwo przygotowało niespodzianki, ale dziś nie o tym. Po załatwieniu formalności w urzędzie miasta bądź gminy dobrze jest udać się do urzędu skarbowego gdzie trzeba się określić czy chcemy być czynnym podatnikiem VAT czy też być zwolnionym z podatku. I tu w przypadku zwolnienia podmiotowego należy spełnić konkretne warunki:

 • dotyczący wysokości obrotów-w roku 2017 próg wynosi 200 tysięcy złotych,
 • założenie nowej działalność.

UWAGA!!!
Warto pamiętać, że wysokość limitu wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku.

Niestety zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest lista tych, że towarów i usług do których nie może być zastosowany powyższy limit. Dotyczy to w szczególności sprzedaży metali szlachetnych, w tym ich użycia w danym wyrobie. Pełna lista do weryfikacji na stronie gofina http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,126191,20170101,.html

Dodatkowo warto nadmienić, że do zwolnienia podmiotowego jeśli się z niego dobrowolnie zrezygnowało bądź się je utraciło, może wrócić po roku (co najmniej) spełniając oczywiście powyższe warunki.

Jeśli decydujemy się na czynnego podatnika VAT dobrowolnie na pewno mamy szanse na większą ilość klientów biznesowych którzy również są VAT-cami bo w takiej sytuacji mogą sobie VAT odliczyć. Jednak musimy pamiętać, że jesteśmy wtedy zobowiązani prowadzić Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. Nie VAT-owiec natomiast ma szersze grono wśród klientów indywidualnych z uwagi na niższą cenę. Warto się zatem zastanowić do kogo kierujemy naszą ofertę.

Aby zostać czynnym VAT-owcem należy w urzędzie skarbowym złożyć druk VAT-K. W formularzu określamy jaka płatność VAT nas interesuje miesięczna (VAT-7, w moim odczuciu lepsza żeby na bieżąco kontrolować wysokość zobowiązania bądź nadwyżki podatku) bądź kwartalny (VAT-7K, czyli VAT jest naliczany co kwartał i jeśli nie jest liczony na bieżąco bądź trafi nam się niespodzianka może być wyższa płatność, ale można też mieć dłużej pieniądze w obrocie). Następnie poprzez numer NIP można sprawdzić na stronie Ministerstwa – https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ – czy już jesteśmy czynnym podatnikiem VAT.

No dobrze, podatek VAT mamy za sobą zostaje nam jeszcze kasa fiskalna.
Limit kwotowy do jakiego jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej to 20 tysięcy i dotyczy sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych. Ze zwolnienia można również skorzystać jeśli dostawy towarów dokonuje się w systemie wysyłkowym czyli za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
Pełną listę bezwzględnego ewidencjonowania, terminy, zgłoszenia i ulgę można przeczytać jeśli ktoś chce fachowo to w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 111, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535.
Jeśli natomiast zdecydowanie preferowana jest prostsza forma polecam poradnik dla firm http://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-kasach-fiskalnych.

Nie rozpisuje się na ten temat dlatego, że wszystko co najważniejsze zostało bardzo trafnie napisane w poradniku dla firm (link wyżej).

Zgłoszenia kasy fiskalnej dokonujemy u naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego na piśmie. Wzór (załącznik nr 1) zawiadomienia dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363). Należy pamiętać, że złożenie zawiadomienia jest jednym z warunków uzyskania odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli instalowana będzie jedna kasa fiskalna nie trzeba składać zawiadomienia dostępnego wyżej, a jedynie zgłoszenie danych dotyczących kasy – załącznik nr 2 dostępny na stronie sejmu.

Po tym zawiadomieniu należy przygotować się do tzw. fiskalizacji. Wykonywana ona jest przez serwisanta kasy poprzez zabieg który można wykonać tylko raz czyli uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru naszego numeru NIP do pamięci fiskalnej. Potwierdza się to wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk ten należy dołączyć do książki kasy. Następnie 7 dni po fiskalizacji trzeba do naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie danych dotyczących kasy (jak wyżej załącznik nr 2). Jeśli wszystko jest w porządku naczelnik przynależnego nam urzędu skarbowego wysyła nam zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy, gdzie wskazuje nadany tylko tej kasie numer ewidencyjny. Numer należy przykleić na obudowie kasy i wpisać do jej książki serwisowej.
Więcej informacji, a także przydatne dokumenty do ściągnięcia można znaleźć tu: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1575-rejestracja-kasy-rejestrujacej

Kolejnym krokiem w zakładaniu działalności na pewno będzie pieczątka firmy, która należy pamiętać nie jest wymogiem, ale znacznie może ułatwić pracę. Można jej używać w urzędach czy fakturach. Zawiera istotne dane firmy jak nazwa firmy, adres siedziby, REGON i NIP (można dać również telefon czy adres maila).

Później warto by się zająć założeniem rachunku bankowego. Polskie prawo nie nakłada na przedsiębiorce wymogu posiadania konta firmowego. Wybór zależy tu od nas samych. Z jednej strony możemy przy działalności gospodarczej posiadać rachunek prywatny co wiąże się z mniejszą ilością załatwiania rzeczy i posiadaniem jednego konta. Z drugiej jednak może nam się zrobić bałagan i pieniądze prywatne zaczną nam się mieszać z firmowymi. Dodatkowo jeśli założymy jednak konto firmowe możemy wykorzystać promocje i korzyści jakie może nam dać przyszły bank. Dlatego warto zrobić sobie listę za i przeciw w tej kwestii.

I tym akcentem kończymy…

Ostatni wpis pojawi się niedługo, a będzie dotyczył księgowego i tego czy może być potrzebny 🙂

Źródło obrazka: http://startup50.com/wp-content/uploads/2016/04/Lightbulb-startup.jpg

ZAKŁADANIE FIRMY | KROK DRUGI – ZUS, PODATEK DOCHODOWY I CEIDG.

To już druga część naszego poradnika dotyczącego zakładania firmy. Przeczytaj też część pierwszą.

Na tym etapie zaczynamy myśleć o ZUS-ie, który należy opłacać bez względu na uzyskane przychody. Warto pamiętać, że z przychodami z początku może nie być łatwo i na ten cel dobrze jest przewidzieć jakieś oszczędności. Łatwiej mają osoby, które decydują się na własny biznes mając etat, o ile ich wynagrodzenie nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. Dlaczego zwracam na to uwagę, bo w innej sytuacji ZUS płacony MUSI być od każdej umowy do osiągnięcia w danym miesiącu wynagrodzenia równego lub wyższego niż wynagrodzenie minimalne, które to stanowi podstawę do naliczenia składek społecznych. Jeśli natomiast osiągamy minimalne wynagrodzenie (bądź wyższe) składki ZUS są dobrowolne. A zatem osoby na zatrudnieniu z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego zobowiązane są płacić tylko składkę zdrowotną (można ją odliczyć od podatku dochodowego na koniec roku).

Co jednak jeśli osoba nie jest zatrudniona? A no może skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Mały ZUS jest dla osób które zakładają działalność po raz pierwszy lub po upływie 5 lat od zakończenia prowadzenia poprzedniej. Obowiązuje nas on od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przez okres dwóch lat. Składki ZUS duże i małe dostępne są na stronie http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm.
ZUS to jedno, ale nie wolno zapominać, że działalność trzeba zarejestrować poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Takowy formularz można wypełnić w domu i przesłać listem poleconym, wysłać elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy i nowość zarejestrować działalność telefonicznie (jednak podpisać mimo to formularz trzeba osobiście w urzędzie). Jeśli w chwili zakładania działalności mieliśmy NIP – nie zmienia się. W innym przypadku zostanie po prostu nadany. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Nadawany jest również numer REGON niezbędny w kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS. Przy wepełnianiu CEIDG (zasady i formularz dostępne tutaj:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06) należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do wyboru mamy:

 • kartę podatkową;
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
 • opodatkowanie podatkiem liniowym;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pokrótce warto napisać coś o każdej.

Karta podatkowa (PIT-16) – to odprowadzanie stałej kwoty podatku co miesiąc bez obowiązku prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania zeznań podatkowych. Przy tej formie opodatkowania obowiązują określone stawki które zmieniają się raz do roku. Gdzie haczyk? Ano karta podatkowa dotyczy konkretnych zawodów, na konkretnych warunkach. Stawki dostępne są tu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5833530/Obw.+MRiF-MP-2016-1120.pdf

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – jest to opodatkowanie według skali podatkowej. A co to znaczy? Opodatkowany zostaje dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu). Jeśli nie uzyskamy przychodu lub nie przekroczymy kwoty wolnej to nie płacimy podatku. Dodatkowo przy tej formie opodatkowania w zeznaniu rocznym można skorzystać z licznych ulg podatkowych. Najprościej… im więcej się zarabia tym wyższy podatek trzeba zapłacić zgodnie z określoną skalą. Stawki podatku wynoszą tu 18% i 32%. W roku 2017 zostały wprowadzone zmiany w skali podatkowej do których warto zajrzeć (http://www.wskazniki.gofin.pl/8,95,2,skala-podatkowa.html).

Opodatkowanie podatkiem liniowym – tak jak w podatku na zasadach ogólnych opodatkowany zostaje dochód, ale stawka na podatek dochodowy jest stała i wynosi 19%. Jest to korzystne opodatkowanie przede wszystkim dla osób które osiągają wyższe dochody bo podatek jest stały. Oczywiście jeśli brak przychodu nie płacimy podatku. Więcej na temat podatku liniowego polecam poczytać z przewodnika Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodniki/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/warunki-opodatkowania-dzialalnosci-gospodarczej-stawka-19-podatek-liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to ostatnia forma opodatkowania. Opodatkowaniu podlega tylko przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Podstawowe stawki to 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Stawka zależna jest od wykonywanej działalności. Przy tej metodzie opodatkowania nie wykazuje się kosztów. Ważne jest aby zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przechowywać dowody zakupu, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Więcej o ryczałcie tu – http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.
A tu ustawa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981440930

I tu się zatrzymamy bo co za dużo to nie zdrowo. W kolejnym wpisie będzie można dowiedzieć się kiedy trzeba zarejestrować się do VAT, co z kasą fiskalną, jakie z początku obowiązują nas limity, co kiedy je przekroczymy i jakie kroki należy poczynić przy dalszym zakładaniu działalności.

Źródło obrazka:

ZAKŁADANIE FIRMY | KROK PIERWSZY – POMYSŁ, SPOKOJNE PRZEANALIZOWANIE RYNKU, POZYSKANIE ŚRODKÓW.

Nikogo nie zaskoczę pisząc, że najważniejszy jest pomysł. Pomysł na siebie, na to czym się będziemy zajmować i jak. Pomysł warto dobrze przeanalizować, bo musi to być opłacalne i podobać się nie tylko nam, ale i przyszłym kontrahentom. A pisząc podobać mam na myśli chęć zakupu towaru albo usługi. Warto pomyśleć do kogo kierujemy nasz pomysł i czym daną grupę docelową do siebie przekonać. A zatem pomysł zamienia się w ofertę, którą zaczynamy porównywać z przyszłą konkurencją (chyba, że mamy to szczęście, że znaleźliśmy niszę). I zaczyna się porównywanie cen, reklama, analiza ryzyka (bo może się nie udać) i oczywiście pozyskiwanie środków na naszą inwestycje. Ta ostania część jest jedną z ważniejszych na początku.

Warto pomyśleć kiedy nasz biznes zacznie przynosić zysk, czy będą potrzebni pracownicy, ile będzie nam potrzebne na początek i czy sami będziemy to finansować czy skorzystamy ze środków zewnętrznych. I teraz bez pośpiechu zaczynami zbierać te środki sami, bądź też szykujemy się do stworzenia biznes planu na potrzeby kredytu bądź unijnej dotacji. Tych ostatnich mamy trochę do wyboru. Wszystko zależy od tego na jaki biznes się decydujemy. I teraz najważniejsze, jeśli to mają być środki z Unii trzeba pamiętać, że większość z nich jest do pozyskania dla działalności która jeszcze nie jest otwarta i z reguły jest określony termin na składanie wniosków do jej pozyskania. Nie ma się co rozpisywać na temat dotacji bo ich wybór zależy od Twoich potrzeb i Twojego biznesu. Warto na tym etapie przy dużych możliwościach finansowych skorzystać z porady doradcy. Przy mniejszych bądź żadnych możliwościach finansowych poszukać kogoś ze znajomych kto się na tym zna, a może masz już dobrą księgową na oku która Ci pomoże;) albo na własną rękę szukasz w Internecie wraz z Google wszelkich informacja. Osobiście polecam skorzystać z tzw. burzy mózgów – co dwie głowy to nie jedna, a wsparcie najbliższych na pewno się przyda. Dobra strona z której na pewno warto skorzystać w poszukiwaniu dotacji na śląsku to: www.scp-slask.pl

Inna dotacja czeka na co poniektórych w Urzędzie Pracy. Tu trzeba jednak spełniać określone wymogi dostępne zależnie od Urzędu Pracy np. http://www.pup.katowice.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/64
Czyli zaczynamy wszystko w głowie, potem dobrze jest coś przelać na papier bo łatwiej wychwycić błędy i je poprawiać. I co teraz… mocna determinacja… czas próby… Zaczynamy tworzyć biznes plan bądź cichaczem sprawdzać rynek bo zależy nam przecież, żeby się udało.

Przy biznes planie warto mieć już określoną formę opodatkowania, ZUS, zaznajomić się z VAT-em, sprawdzić jakie przepisy nas mogą dotyczyć, czy nie są wymagane w naszym przypadku jakieś uprawnienia, koncesje czy pozwolenia. Czyli sprawy formalne u czym napisze w drugim kroku.

Na dziś to tyle, już niedługo na blogu kolejne spisy dotyczące założenia działalności!

Źródło zdjęcia: http://sujanpatel.com/wp-content/uploads/2014/11/startup-glossary.jpg