KROK TRZECI – VAT, KASA FISKALNA I CO DALEJ?

VAT czyli podatek od towarów i usług. Dla państwa główne źródło dochodu. Dla niektórych smutny obowiązek dla innych możliwość wyłudzenie. W tym ostatnim państwo przygotowało niespodzianki, ale dziś nie o tym. Po załatwieniu formalności w urzędzie miasta bądź gminy dobrze jest udać się do urzędu skarbowego gdzie trzeba się określić czy chcemy być czynnym podatnikiem VAT czy też być zwolnionym z podatku. I tu w przypadku zwolnienia podmiotowego należy spełnić konkretne warunki:

  • dotyczący wysokości obrotów-w roku 2017 próg wynosi 200 tysięcy złotych,
  • założenie nowej działalność.

UWAGA!!!
Warto pamiętać, że wysokość limitu wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku.

Niestety zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest lista tych, że towarów i usług do których nie może być zastosowany powyższy limit. Dotyczy to w szczególności sprzedaży metali szlachetnych, w tym ich użycia w danym wyrobie. Pełna lista do weryfikacji na stronie gofina http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,126191,20170101,.html

Dodatkowo warto nadmienić, że do zwolnienia podmiotowego jeśli się z niego dobrowolnie zrezygnowało bądź się je utraciło, może wrócić po roku (co najmniej) spełniając oczywiście powyższe warunki.

Jeśli decydujemy się na czynnego podatnika VAT dobrowolnie na pewno mamy szanse na większą ilość klientów biznesowych którzy również są VAT-cami bo w takiej sytuacji mogą sobie VAT odliczyć. Jednak musimy pamiętać, że jesteśmy wtedy zobowiązani prowadzić Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. Nie VAT-owiec natomiast ma szersze grono wśród klientów indywidualnych z uwagi na niższą cenę. Warto się zatem zastanowić do kogo kierujemy naszą ofertę.

Aby zostać czynnym VAT-owcem należy w urzędzie skarbowym złożyć druk VAT-K. W formularzu określamy jaka płatność VAT nas interesuje miesięczna (VAT-7, w moim odczuciu lepsza żeby na bieżąco kontrolować wysokość zobowiązania bądź nadwyżki podatku) bądź kwartalny (VAT-7K, czyli VAT jest naliczany co kwartał i jeśli nie jest liczony na bieżąco bądź trafi nam się niespodzianka może być wyższa płatność, ale można też mieć dłużej pieniądze w obrocie). Następnie poprzez numer NIP można sprawdzić na stronie Ministerstwa – https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ – czy już jesteśmy czynnym podatnikiem VAT.

No dobrze, podatek VAT mamy za sobą zostaje nam jeszcze kasa fiskalna.
Limit kwotowy do jakiego jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej to 20 tysięcy i dotyczy sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych. Ze zwolnienia można również skorzystać jeśli dostawy towarów dokonuje się w systemie wysyłkowym czyli za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
Pełną listę bezwzględnego ewidencjonowania, terminy, zgłoszenia i ulgę można przeczytać jeśli ktoś chce fachowo to w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 111, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535.
Jeśli natomiast zdecydowanie preferowana jest prostsza forma polecam poradnik dla firm http://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-kasach-fiskalnych.

Nie rozpisuje się na ten temat dlatego, że wszystko co najważniejsze zostało bardzo trafnie napisane w poradniku dla firm (link wyżej).

Zgłoszenia kasy fiskalnej dokonujemy u naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego na piśmie. Wzór (załącznik nr 1) zawiadomienia dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363). Należy pamiętać, że złożenie zawiadomienia jest jednym z warunków uzyskania odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli instalowana będzie jedna kasa fiskalna nie trzeba składać zawiadomienia dostępnego wyżej, a jedynie zgłoszenie danych dotyczących kasy – załącznik nr 2 dostępny na stronie sejmu.

Po tym zawiadomieniu należy przygotować się do tzw. fiskalizacji. Wykonywana ona jest przez serwisanta kasy poprzez zabieg który można wykonać tylko raz czyli uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru naszego numeru NIP do pamięci fiskalnej. Potwierdza się to wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk ten należy dołączyć do książki kasy. Następnie 7 dni po fiskalizacji trzeba do naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie danych dotyczących kasy (jak wyżej załącznik nr 2). Jeśli wszystko jest w porządku naczelnik przynależnego nam urzędu skarbowego wysyła nam zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy, gdzie wskazuje nadany tylko tej kasie numer ewidencyjny. Numer należy przykleić na obudowie kasy i wpisać do jej książki serwisowej.
Więcej informacji, a także przydatne dokumenty do ściągnięcia można znaleźć tu: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1575-rejestracja-kasy-rejestrujacej

Kolejnym krokiem w zakładaniu działalności na pewno będzie pieczątka firmy, która należy pamiętać nie jest wymogiem, ale znacznie może ułatwić pracę. Można jej używać w urzędach czy fakturach. Zawiera istotne dane firmy jak nazwa firmy, adres siedziby, REGON i NIP (można dać również telefon czy adres maila).

Później warto by się zająć założeniem rachunku bankowego. Polskie prawo nie nakłada na przedsiębiorce wymogu posiadania konta firmowego. Wybór zależy tu od nas samych. Z jednej strony możemy przy działalności gospodarczej posiadać rachunek prywatny co wiąże się z mniejszą ilością załatwiania rzeczy i posiadaniem jednego konta. Z drugiej jednak może nam się zrobić bałagan i pieniądze prywatne zaczną nam się mieszać z firmowymi. Dodatkowo jeśli założymy jednak konto firmowe możemy wykorzystać promocje i korzyści jakie może nam dać przyszły bank. Dlatego warto zrobić sobie listę za i przeciw w tej kwestii.

I tym akcentem kończymy…

Ostatni wpis pojawi się niedługo, a będzie dotyczył księgowego i tego czy może być potrzebny 🙂

Źródło obrazka: http://startup50.com/wp-content/uploads/2016/04/Lightbulb-startup.jpg