ZASIŁEK MACIERZYŃSKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Tym razem wpis dotyczący prowadzenia działalności przez kobietę, która planuje w przyszłości mieć dziecko – z jednej strony perspektywa pracy w domu, możliwość bycia przy dziecku i co istotne – zarabiania. Z drugiej jednak należy pamiętać, że praca w domu nadal jest pracą i trzeba ją wykonać jak najlepiej, do tego dochodzi często brak prawdziwego urlopu, ponieważ taka praca jest często z nami wszędzie. Ale po kolei…

 

Kobieta ma pomysł na biznes, ma środki na jego rozwinięcie, ma możliwości i doświadczenie, ale ma też plany rodzinne. Działalność gospodarcza w jakimś stopniu daje możliwość wykorzystania posiadanych predyspozycji, jednak warto o kilku rzeczach pamiętać.

 

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Kiedy kobieta jest zatrudniona na etacie nie musi zagłębiać się w przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego czy świadczenia chorobowego – inaczej sprawy się mają w przypadku działalności gospodarczej. Obowiązkiem osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą jest comiesięczna płatność składki na ubezpieczenie społeczne (chyba, że osoba jest gdzieś zatrudniona gdzie takowe składki płaci i otrzymuje minimalne wynagrodzenie) oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i to od tej dobrowolności zależy otrzymywanie w przyszłości zasiłku macierzyńskiego bądź chorobowego.

 

To jednak nie wszystko – jeśli w przyszłości kobieta chce z takowego świadczenia skorzystać musi terminowo opłacać składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego nieprzerwanie przez okres 90 dni w przypadku zasiłku chorobowego.

Zasiłek macierzyński przysługuje zatem po 90 dniach terminowego płacenia składek. A dotyczy od sytuacji kiedy osoba ubezpieczona w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 

1) urodziła dziecko;

  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

 

 

JAK NALICZANA JEST WYSOKOŚĆ ZASIŁKU

Istotną rzeczą jest wysokość zasiłku jaka przysługuje kobiecie prowadzącej działalność gospodarczą. Jako, że swego czasu było dużo nadużyć w tej materii zostały one bardzo zaostrzone.

Dla zainteresowanych: nadużycia wiązały się z otwieraniem działalności nawet miesiąc przed porodem i płacenie najwyższej składki ubezpieczenia społecznego co wiązało się z otrzymaniem wyższego zasiłku (więcej tu: LINK).

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla kobiety prowadzącej działalność stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli natomiast podany okres jest krótszy to wysokość zasiłku stanowi z reguły suma przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Znaczy to, że otrzymuje zasiłek minimalnej wysokości. Może się zdarzyć, że przed upływem roku kobieta otwiera działalność i płaci składki wyższe niż ustawowe minimum. Wtedy z początku otrzymuje zasiłek w minimalnej wysokości, który z czasem jest powiększany o 1/12 nadwyżek z poszczególnych miesięcy. Korzystając tu z przykładu przedstawionego w artykule gazety prawnej (LINK) znaczy to, że kobieta, która prowadziła działalność 3 miesiące i opłacała podwyższone składki otrzymuje zasiłek w wysokości 60 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia oraz 3/12 podwyższonej składki. Aby uzyskać zasiłek w pełnej wysokości, odpowiadającej podwyższonej składce, będzie musiała opłacać wyższe składki ubezpieczeniowe przez 12 miesięcy przed porodem.

Sytuacje kiedy płaci się wyższe składki bywają, zwłaszcza na początku, rzadkie. Dlatego jeśli ubezpieczona kobieta pobierająca zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej kwoty świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1 tys. zł, prowadzące jednocześnie działalność gospodarczą, są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS A ZASIŁEK

Może się zdarzyć, że osoba zdecydowała się na preferencyjne składki ZUS, co wtedy?

Jeszcze przed początkiem roku 2016 dostałaby niewiele, żeby nie powiedzieć nic, ale wraz z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustawach wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Jeśli zatem miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego ( to jest 1 tys. zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Znaczy to, że w przypadku niskiego zasiłku macierzyńskiego jest on wyrównywany do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

W takiej sytuacji jeśli zasiłek macierzyński nie jest wyższy od świadczenia rodzicielskiego nasza rodzicielka jest zwolniona z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast pozostałe składki społeczne finansuje budżet państwa. Tym samym może nadal bez przeszkód i dodatkowych kosztów prowadzić działalność gospodarczą będąc na danym zasiłku macierzyńskim (jeśli oczywiście chce.)

 

ZASIŁEK PRZYSŁUGUJE 20 TYGODNI

Zasiłek macierzyński przysługuje przez 20 tygodni, o ile ubezpieczona – matka dziecka nie zdecyduje się z niego zrezygnować po co najmniej 14 tygodniach od porodu. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Innymi słowy mama wraca do pracy, a tata zajmuje się dzieckiem.

 

TYLKO JEDNO ŚWIADCZENIE

Niestety trzeba pamiętać, że jeżeli kobieta jest zatrudniona na etacie i otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie, a przy tym prowadzi działalność i płaci dobrowolne w tym przypadku ubezpieczenie chorobowe i społeczne (ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe) to prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego otrzyma tylko z tytułu umowy o pracę.

 

 

Źródła:

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

https://www.infakt.pl/blog/jak-uzyskac-wysoki-zasilek-macierzynski-na-nowych-zasadach-ubezpieczenie-ponizej-12-miesiecy/

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1054174,urlop-macierzynski-zasilek-macierzynski-przedsiebiorcze-matki.html

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-dotyczaca-podstawowych–warunkow-przyznawania-nowego-swiadczenia-rodzinnego-swiadczenia-rodzicielskiego/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zasilek-macierzynski-a-dzialalnosc-gospodarcza

 

Źródło zdjęcia: http://weblog.infopraca.pl/wp-content/uploads/mama-w-pracy-z-dzieckiem-460×306.jpg