ZAKŁADANIE FIRMY | KROK DRUGI – ZUS, PODATEK DOCHODOWY I CEIDG.

To już druga część naszego poradnika dotyczącego zakładania firmy. Przeczytaj też część pierwszą.

Na tym etapie zaczynamy myśleć o ZUS-ie, który należy opłacać bez względu na uzyskane przychody. Warto pamiętać, że z przychodami z początku może nie być łatwo i na ten cel dobrze jest przewidzieć jakieś oszczędności. Łatwiej mają osoby, które decydują się na własny biznes mając etat, o ile ich wynagrodzenie nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. Dlaczego zwracam na to uwagę, bo w innej sytuacji ZUS płacony MUSI być od każdej umowy do osiągnięcia w danym miesiącu wynagrodzenia równego lub wyższego niż wynagrodzenie minimalne, które to stanowi podstawę do naliczenia składek społecznych. Jeśli natomiast osiągamy minimalne wynagrodzenie (bądź wyższe) składki ZUS są dobrowolne. A zatem osoby na zatrudnieniu z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego zobowiązane są płacić tylko składkę zdrowotną (można ją odliczyć od podatku dochodowego na koniec roku).

Co jednak jeśli osoba nie jest zatrudniona? A no może skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Mały ZUS jest dla osób które zakładają działalność po raz pierwszy lub po upływie 5 lat od zakończenia prowadzenia poprzedniej. Obowiązuje nas on od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przez okres dwóch lat. Składki ZUS duże i małe dostępne są na stronie http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm.
ZUS to jedno, ale nie wolno zapominać, że działalność trzeba zarejestrować poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Takowy formularz można wypełnić w domu i przesłać listem poleconym, wysłać elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy i nowość zarejestrować działalność telefonicznie (jednak podpisać mimo to formularz trzeba osobiście w urzędzie). Jeśli w chwili zakładania działalności mieliśmy NIP – nie zmienia się. W innym przypadku zostanie po prostu nadany. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Nadawany jest również numer REGON niezbędny w kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS. Przy wepełnianiu CEIDG (zasady i formularz dostępne tutaj:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06) należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do wyboru mamy:

  • kartę podatkową;
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
  • opodatkowanie podatkiem liniowym;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pokrótce warto napisać coś o każdej.

Karta podatkowa (PIT-16) – to odprowadzanie stałej kwoty podatku co miesiąc bez obowiązku prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania zeznań podatkowych. Przy tej formie opodatkowania obowiązują określone stawki które zmieniają się raz do roku. Gdzie haczyk? Ano karta podatkowa dotyczy konkretnych zawodów, na konkretnych warunkach. Stawki dostępne są tu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5833530/Obw.+MRiF-MP-2016-1120.pdf

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – jest to opodatkowanie według skali podatkowej. A co to znaczy? Opodatkowany zostaje dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu). Jeśli nie uzyskamy przychodu lub nie przekroczymy kwoty wolnej to nie płacimy podatku. Dodatkowo przy tej formie opodatkowania w zeznaniu rocznym można skorzystać z licznych ulg podatkowych. Najprościej… im więcej się zarabia tym wyższy podatek trzeba zapłacić zgodnie z określoną skalą. Stawki podatku wynoszą tu 18% i 32%. W roku 2017 zostały wprowadzone zmiany w skali podatkowej do których warto zajrzeć (http://www.wskazniki.gofin.pl/8,95,2,skala-podatkowa.html).

Opodatkowanie podatkiem liniowym – tak jak w podatku na zasadach ogólnych opodatkowany zostaje dochód, ale stawka na podatek dochodowy jest stała i wynosi 19%. Jest to korzystne opodatkowanie przede wszystkim dla osób które osiągają wyższe dochody bo podatek jest stały. Oczywiście jeśli brak przychodu nie płacimy podatku. Więcej na temat podatku liniowego polecam poczytać z przewodnika Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodniki/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/warunki-opodatkowania-dzialalnosci-gospodarczej-stawka-19-podatek-liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to ostatnia forma opodatkowania. Opodatkowaniu podlega tylko przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Podstawowe stawki to 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Stawka zależna jest od wykonywanej działalności. Przy tej metodzie opodatkowania nie wykazuje się kosztów. Ważne jest aby zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przechowywać dowody zakupu, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Więcej o ryczałcie tu – http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.
A tu ustawa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981440930

I tu się zatrzymamy bo co za dużo to nie zdrowo. W kolejnym wpisie będzie można dowiedzieć się kiedy trzeba zarejestrować się do VAT, co z kasą fiskalną, jakie z początku obowiązują nas limity, co kiedy je przekroczymy i jakie kroki należy poczynić przy dalszym zakładaniu działalności.

Źródło obrazka: