Leasing na samochód – wszytko co trzeba wiedzieć żeby zrozumieć.

LEASING CO TO WŁAŚCIWIE JEST?

Coraz częściej zakładając własną firmę potrzebny jest często drogi sprzęt, a jeszcze częściej nie ma co kryć samochód – choćby po to żeby załatwić różne sprawy czy pojechać na spotkanie z klientem. Czasem decydujemy się na zakup rzeczy używanej niestety nie zawsze się to opłaca. W przypadku samochodu coraz częściej ludzie decydują się na zakup nowego. Tylko co jeśli nie ma się możliwości zaciągnięcia kredyty, czy braku posiadania odłożonych środków. Tu pojawia się dobre rozwiązanie w postaci leasingu.

Czym jest właściwie leasing? Leasing daje możliwość wynajęcia konkretnej rzeczy na umówiony  okres odpłatnie to jest na zasadzie umówionego wynagrodzenia za możliwość korzystania z danej rzeczy. Najprościej można to sobie wyobrazić na zasadzie wynajmu mieszkania. Przychodzimy, oglądamy, wybieramy, podpisujemy umowę i mieszkamy i korzystamy. W naszym przypadku rzeczą będzie samochód, ale równie dobrze może to być maszyna, program czy nawet grunt innymi słowy wszystko to co w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest uznane za rzecz (art. 45 KC).

 

BO LEASING MA SWOJE RODZAJE

W zależności od tego na jaki leasing się zdecydujemy możemy mówić o leasingu:

– bezpośrednim – kiedy to producent (leasingodawca, finansujący) zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem (leasingobiorcą). Innymi słowy brak innych osób. I znów przykład mieszkania gdzie decydując się na wynajem rozmawiamy tylko z właścicielem.

-pośredni – jest więcej niż dwie strony to znaczy, że między producentem, a użytkownikiem jest przedsiębiorstwo leasingowe (pośrednik), które jak łatwo się domyśleć będzie brał za taką usługę prowizję (coś jak pośrednik mieszkaniowy 😉 ). Mimo to warto pomyśleć nad taką formą ponieważ pośrednik z reguły otrzymuje korzystniejszą ofertę niż bezpośrednio użytkownik.

Mamy dwie najważniejsze rodzaje leasingów: finansowy i operacyjny.

Leasing finansowy samochodu –Po podpisaniu umowy samochód staje się częścią majątku firmy (czyli Twojej działalności), a zatem zostaje wpisany do jej środków trwałych (kartoteka gdzie są wpisywane rzeczy o wysokiej wartości – najprościej pisząc). Ta forma leasingu przypomina taką sprzedaż na raty. Znaczy to, że decydując się na taką formę musimy spłacić całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup samochodu i po jego spłaceniu musimy wykupić samochód. Można tu dokonywać odpisów amortyzacyjnych (utrata wartości rozpisana w czasie) oraz odsetek od rat leasingowych, które są koszt dla naszej firmy. Natomiast opłata początkowa nie jest dla firmy użyczającej samochód kosztem, a VAT liczony jest od całości przy wprowadzeniu samochodu do firmy. Okres w leasingu finansowym wynosi często poniżej roku.

Leasing operacyjny samochodu – Samochód jest wynajmowany (dzierżawiony) przez okres od 2 do 5 lat. Tu właścicielem jest leasingodawca – on kupuje wybrany przez wynajmującego (leasingobiorcę, naszą firmę) samochód, jest jego właścicielem i go wynajmuje za opłata.  Tu kosztem dla naszej firmy (leasingobiorcy) jest opłata początkowa i otrzymywana co miesiąc faktura z której to istnieje również comiesięczne odliczenie VAT-u. Do kosztów można również zaliczyć opłaty manipulacyjne, prowizje, wydatki na paliwo, przegląd samochodu albo zakup jego wyposażenia, a nawet wykup samochodu.

 

Stwierdziłam, że nie ma sensu tworzyć kolejnej tabeli obrazującej różnice między tymi dwoma rodzajami leasingu, dlatego skorzystałam (myślę) z jednej z lepszych tabeli portalu totalmoney.pl – Leasing – jak to działa?

LEASING OPERACYJNY VS. LEASING FINANSOWY
Leasing operacyjny Leasing finansowy
Minimalny czas trwania umowy Minimalny czas trwania umowy nie może być krótszy, niż 40% czasu amortyzacji. W przypadku nieruchomości to 5 lat. Może być w pełni dowolny, w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji.
Odpisy amortyzacyjne Odpisu dokonuje finansujący (firma leasingowa). Odpisu dokonuje leasingobiorca, a przedmiot leasingu wykazywany jest w jego środkach trwałych.
Obowiązkowe opłaty Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca. Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca.
Koszt uzyskania przychodu Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza całość czynszu leasingowego, opłaty wstępne i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu. Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza odpisy amortyzacyjne i odsetki rat leasingowych.
VAT 
(pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT)
VAT obliczany jest od raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę. VAT naliczany jest w momencie wydania przedmiotu umowy i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

Źródło tabeli: https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1

 

CO Z TYM VATEM?

W ostatnim punkcie tabeli została opisana możliwość odliczenia VAT-u pod warunkiem, że użytkowany samochód jest dla potrzeb działalności podatkowej VAT. To znaczy, że samochód używany jest wyłącznie do celów firmowych. Jest to opcja która może być mocno weryfikowana przez Urząd Skarbowy, a bywa po prostu różnie i osobiście uważam, że bezpieczniej jest zdecydować się na formę mieszaną to znaczy, że samochód wykorzystywany jest zarówno do celów działalności firmy jak i prywatnych. Przy takiej opcji jest odliczane jedynie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych, a także wszystkich innych kosztów związanych z leasingowanym pojazdem.

Jeśli zdecydujemy, że samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

  • zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
  • należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT, – tzw. kilometrówka dla celów VAT,
  • sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

 

A MOŻE SAMOCHÓD UŻYWANY?

Nawet jeśli dojdziemy do wniosku że może jednak samochód używany trzeba wiedzieć, że nie może być on starszy niż 5-6 letnie auto. Dodatkowo wiek pojazdu i leasingu nie powinien łącznie przekroczyć 8 lat. W przypadku leasingu samochodów używanego stosuje się trochę wyższą wpłatę własną na poziomie 10-15%. Sprzedawca auta powinien wystawić Ci pełną fakturę 23% VAT. Istotne jest również kto samochód sprzedaje czy to komis, salon czy osoba prywatna. Dodatkowo przy samochodach używanych może być konieczna wycena rzeczoznawcy który oceni stan techniczny pojazdu. Leasing samochodów kupowanych czy sprowadzanych z krajów UE jest możliwy. Jednak jak widać korzystniejsze mimo wszystko może okazać się zakupienie nowego samochodu. Warto jednak wiedzieć, że są inne możliwości.

 

NA KONIEC O CZYM PAMIĘTAĆ – CZYLI UMOWA I WYKUP

No dobrze jako firma wiemy już, że leasing, wiemy już jaki, ale pozostają dwie bardzo istotne kwestie zawarcie umowy i wykup. Przed wykupem i zarazem zawarciem umowy warto się zastanowić jaka opcja wykupu samochodu nas interesuje. A opcje są dwie:

  • z niskim wykupem czyli raty są wyliczone tak by w trakcie trwania umowy spłacić samochodów co się wiąże z wykupu pojazdu rzędu 1% wartości samochodu.
  • z wysokim wykupem gdzie rata miesięczna jest niska (odpowiadającą jedynie utracie wartości samochodu podczas trwania umowy leasingowej), ale kwota wykupu będzie w związku z tym wysoka. Zwykle jest ona odzwierciedleniem wartości pojazdu po kilku latach użytkowania i wynosi 25%-60% ceny samochodu.

Ponad to przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na warunki umowy, a w szczególności w wysokość opłat leasingowych i możliwość zmiany stawki oraz termin (dzień spłaty), sposób rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, warunki ubezpieczenia, sposób rozliczenia szkody całkowitej samochodu i ewentualne zagospodarowanie wraku, możliwość wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, ukryte koszty (kary umowne, np za: przekroczenie limitów użytkowania pojazdu w przebiegu, ilości użytkowników, ograniczenia wyjazdów autem za granicę, spóźnienie z zapłatą raty czy nie oddanie pojazdu w określonym terminie). Warto dopytać o ubezpieczenie samochodu jakie jest co w przypadku kradzieży auta, bo należy pamiętać, że choćby samochód się ukradli czy byłby do tzw. kasacji, raty leasingowe trzeba będzie dalej płacić.

Dodatkowo sprawdzając wiele artykułów w Internecie natknęłam się na pytanie czy jeśli ktoś z poza firmy odda samochód do użytkowania innej osobie to powinien uzyskać zgodę wynajmującego. Odpowiedź brzmiała TAK bo leasingobiorca może wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym i co gorsze będzie trzeba spłacać niezapłacone raty.

 

ZMIANY OD 2019 ROKU

W związku ze zmianami w ustawach o podatkach dochodowych Ministerstwo Finansów przygotowało mało korzystne przepisy dla osób decydujących się na taką formę zakupu samochodu. Jak niejednokrotnie wyszło w praniu jak jakieś stare przepisy dawały za dużo swobody trzeba je zmienić. Tak i tu powstały zmiany. Zastanawiałam się jak je napisać, żeby było prosto i jasno i…. myślę, że tabela najlepiej to zobrazuje:

ZMIANY OD 2019 ROKU

JEST

BĘDZIE

Obecnie limit do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego wynosi 20.000 euro dla samochodów innych niż elektryczne oraz 30.000 euro dla samochodów elektrycznych. Podwyższeniu do 150.000 zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego – do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.

 

Leasing operacyjne obecnie nie ma limitu.

 

Limitem 150 tys. zł (spalinowe i hybrydy) i 225 tys. zł (elektryczne) zostanie objęty także leasing operacyjny pojazdów osobowych.

 

Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza obecnie wynoszą 100 % (koszty uzyskania przychodu). Wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków.

 

W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu jak w VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo.

 

DLA VATOVCÓW WAŻNA INFORMACJA!!!

Biorąc samochód w leasing należy pamiętać, że limit 150 tys. daje nam możliwość odliczenia 50 % VAT-u. A zatem na limit 150 tys. zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT-u. Znaczy to że samochód który kosztuje maksymalnie 134 529 zł netto nie jest objęty nowymi przepisami w zakresie samego leasingu bo pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną objęte 75 % limitem.

Jeśli samochód przekroczy limit 150 tys. zł to w koszty będzie można wrzucić tylko kwotę proporcjonalnie wyliczoną do limitu na dany miesiąc opłaty leasingowej.

Bardzo fajny przykład był podany tutaj – pozwoliłam go sobie pokazać również u mnie.

Otóż, jeśli chodzi o leasing, w sensie czynszu inicjalnego i poszczególnych rat (czyli nie licząc wykupu), za podstawę do ustalenia kwoty, która może zostać zaliczona w koszty, pod uwagę brana jest cena samochodu osobowego, który jest przedmiotem umowy leasingu, wynajmu długoterminowego lub podobnej. Jeśli samochód kosztuje 200 tys. zł brutto (dla ułatwienia przyjmijmy, że podatnik nie jest płatnikiem VAT), to przedsiębiorca będzie mógł wrzucić w koszty 3/4 każdej opłaty leasingowej, czyli za czynsz i kolejne raty. Dlaczego tyle? Bo limit 150 tys. zł stanowi 3/4 ceny samochodu kosztującego 200 tys. zł. Dlatego proporcjonalnie właśnie tyle ponoszonych wydatków na leasing będzie można zaliczyć do KUP. Nie ma znaczenia jaka jest wysokość wykupu – nie ma to wpływu na limit.

Natomiast sam wykup, który jest transakcją odrębną od leasingu powinien być rozpatrywany niezależnie. Jeśli jego kwota wynosi 80 tys. zł i przedsiębiorca po zakupie auta od leasingodawcy zdecyduje się zaliczyć go do środków trwałych, to będzie mógł amortyzować całą tę kwotę, bo jest ona niższa niż limit 150 tys. zł.

 

NO I JESZCZE CIEKAWOSTKA

Nie wiem jak Wam, ale mi przy pisaniu tego nasunęło się pytanie… Kto może zatem zostać leasingodawcą? Szukałam i znalazłam w końcu informację, że „Leasingodawcą może być instytucja, która dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi oraz finansowymi, które pozwolą na świadczenie usług leasingowych. Czyli każda stabilna firma o odpowiednim majątku może być finansującym.” (źródło: tutaj)

 

 

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing

http://www.libertas.pl/finanse_leasing.html

https://autokult.pl/29607,leasing-na-samochod-daje-korzysci-ale-ma-tez-wady

http://zakupsamochodu.pl/leasing/

https://autoumowa.pl/leasing-samochodowy-czym-polega-5-waznych-informacji/

https://www.totalmoney.pl/artykuly/78107,leasing,leasing—jak-to-dziala,1,1

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-leasing-samochodu-osobowego/2

https://mojafirma.infor.pl/moto/auto/auto-firmowe/753150,Czy-mozna-komus-pozyczyc-leasingowany-samochod.html

https://www.fmleasing.pl/aktualnosci/wrocili-z-pomyslem-ograniczenia-do-50-kosztow-samochodow-firmowych-a-dodatkowo-biora-sie-za-leasing-drozszych-aut

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350

 

Źródło obrazka: http://www.magnesfinanse.com.pl/wp-content/uploads/2018/01/leasing2-833×474.jpg