KROK TRZECI – VAT, KASA FISKALNA I CO DALEJ?

VAT czyli podatek od towarów i usług. Dla państwa główne źródło dochodu. Dla niektórych smutny obowiązek dla innych możliwość wyłudzenie. W tym ostatnim państwo przygotowało niespodzianki, ale dziś nie o tym. Po załatwieniu formalności w urzędzie miasta bądź gminy dobrze jest udać się do urzędu skarbowego gdzie trzeba się określić czy chcemy być czynnym podatnikiem VAT czy też być zwolnionym z podatku. I tu w przypadku zwolnienia podmiotowego należy spełnić konkretne warunki:

  • dotyczący wysokości obrotów-w roku 2017 próg wynosi 200 tysięcy złotych,
  • założenie nowej działalność.

UWAGA!!!
Warto pamiętać, że wysokość limitu wyliczana jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku.

Niestety zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest lista tych, że towarów i usług do których nie może być zastosowany powyższy limit. Dotyczy to w szczególności sprzedaży metali szlachetnych, w tym ich użycia w danym wyrobie. Pełna lista do weryfikacji na stronie gofina http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,32,32,670,126191,20170101,.html

Dodatkowo warto nadmienić, że do zwolnienia podmiotowego jeśli się z niego dobrowolnie zrezygnowało bądź się je utraciło, może wrócić po roku (co najmniej) spełniając oczywiście powyższe warunki.

Jeśli decydujemy się na czynnego podatnika VAT dobrowolnie na pewno mamy szanse na większą ilość klientów biznesowych którzy również są VAT-cami bo w takiej sytuacji mogą sobie VAT odliczyć. Jednak musimy pamiętać, że jesteśmy wtedy zobowiązani prowadzić Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT. Nie VAT-owiec natomiast ma szersze grono wśród klientów indywidualnych z uwagi na niższą cenę. Warto się zatem zastanowić do kogo kierujemy naszą ofertę.

Aby zostać czynnym VAT-owcem należy w urzędzie skarbowym złożyć druk VAT-K. W formularzu określamy jaka płatność VAT nas interesuje miesięczna (VAT-7, w moim odczuciu lepsza żeby na bieżąco kontrolować wysokość zobowiązania bądź nadwyżki podatku) bądź kwartalny (VAT-7K, czyli VAT jest naliczany co kwartał i jeśli nie jest liczony na bieżąco bądź trafi nam się niespodzianka może być wyższa płatność, ale można też mieć dłużej pieniądze w obrocie). Następnie poprzez numer NIP można sprawdzić na stronie Ministerstwa – https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/ – czy już jesteśmy czynnym podatnikiem VAT.

No dobrze, podatek VAT mamy za sobą zostaje nam jeszcze kasa fiskalna.
Limit kwotowy do jakiego jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej to 20 tysięcy i dotyczy sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych. Ze zwolnienia można również skorzystać jeśli dostawy towarów dokonuje się w systemie wysyłkowym czyli za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
Pełną listę bezwzględnego ewidencjonowania, terminy, zgłoszenia i ulgę można przeczytać jeśli ktoś chce fachowo to w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 111, tekst ujednolicony http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535.
Jeśli natomiast zdecydowanie preferowana jest prostsza forma polecam poradnik dla firm http://poradnik.wfirma.pl/-wszystko-o-kasach-fiskalnych.

Nie rozpisuje się na ten temat dlatego, że wszystko co najważniejsze zostało bardzo trafnie napisane w poradniku dla firm (link wyżej).

Zgłoszenia kasy fiskalnej dokonujemy u naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego na piśmie. Wzór (załącznik nr 1) zawiadomienia dostępny jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000363). Należy pamiętać, że złożenie zawiadomienia jest jednym z warunków uzyskania odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy. Jeśli instalowana będzie jedna kasa fiskalna nie trzeba składać zawiadomienia dostępnego wyżej, a jedynie zgłoszenie danych dotyczących kasy – załącznik nr 2 dostępny na stronie sejmu.

Po tym zawiadomieniu należy przygotować się do tzw. fiskalizacji. Wykonywana ona jest przez serwisanta kasy poprzez zabieg który można wykonać tylko raz czyli uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru naszego numeru NIP do pamięci fiskalnej. Potwierdza się to wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk ten należy dołączyć do książki kasy. Następnie 7 dni po fiskalizacji trzeba do naczelnika właściwego nam urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie danych dotyczących kasy (jak wyżej załącznik nr 2). Jeśli wszystko jest w porządku naczelnik przynależnego nam urzędu skarbowego wysyła nam zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy, gdzie wskazuje nadany tylko tej kasie numer ewidencyjny. Numer należy przykleić na obudowie kasy i wpisać do jej książki serwisowej.
Więcej informacji, a także przydatne dokumenty do ściągnięcia można znaleźć tu: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1575-rejestracja-kasy-rejestrujacej

Kolejnym krokiem w zakładaniu działalności na pewno będzie pieczątka firmy, która należy pamiętać nie jest wymogiem, ale znacznie może ułatwić pracę. Można jej używać w urzędach czy fakturach. Zawiera istotne dane firmy jak nazwa firmy, adres siedziby, REGON i NIP (można dać również telefon czy adres maila).

Później warto by się zająć założeniem rachunku bankowego. Polskie prawo nie nakłada na przedsiębiorce wymogu posiadania konta firmowego. Wybór zależy tu od nas samych. Z jednej strony możemy przy działalności gospodarczej posiadać rachunek prywatny co wiąże się z mniejszą ilością załatwiania rzeczy i posiadaniem jednego konta. Z drugiej jednak może nam się zrobić bałagan i pieniądze prywatne zaczną nam się mieszać z firmowymi. Dodatkowo jeśli założymy jednak konto firmowe możemy wykorzystać promocje i korzyści jakie może nam dać przyszły bank. Dlatego warto zrobić sobie listę za i przeciw w tej kwestii.

I tym akcentem kończymy…

Ostatni wpis pojawi się niedługo, a będzie dotyczył księgowego i tego czy może być potrzebny 🙂

Źródło obrazka: http://startup50.com/wp-content/uploads/2016/04/Lightbulb-startup.jpg

ZAKŁADANIE FIRMY | KROK DRUGI – ZUS, PODATEK DOCHODOWY I CEIDG.

To już druga część naszego poradnika dotyczącego zakładania firmy. Przeczytaj też część pierwszą.

Na tym etapie zaczynamy myśleć o ZUS-ie, który należy opłacać bez względu na uzyskane przychody. Warto pamiętać, że z przychodami z początku może nie być łatwo i na ten cel dobrze jest przewidzieć jakieś oszczędności. Łatwiej mają osoby, które decydują się na własny biznes mając etat, o ile ich wynagrodzenie nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego. Dlaczego zwracam na to uwagę, bo w innej sytuacji ZUS płacony MUSI być od każdej umowy do osiągnięcia w danym miesiącu wynagrodzenia równego lub wyższego niż wynagrodzenie minimalne, które to stanowi podstawę do naliczenia składek społecznych. Jeśli natomiast osiągamy minimalne wynagrodzenie (bądź wyższe) składki ZUS są dobrowolne. A zatem osoby na zatrudnieniu z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego zobowiązane są płacić tylko składkę zdrowotną (można ją odliczyć od podatku dochodowego na koniec roku).

Co jednak jeśli osoba nie jest zatrudniona? A no może skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Mały ZUS jest dla osób które zakładają działalność po raz pierwszy lub po upływie 5 lat od zakończenia prowadzenia poprzedniej. Obowiązuje nas on od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przez okres dwóch lat. Składki ZUS duże i małe dostępne są na stronie http://zus.pox.pl/skladki-zus-2017.htm.
ZUS to jedno, ale nie wolno zapominać, że działalność trzeba zarejestrować poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Takowy formularz można wypełnić w domu i przesłać listem poleconym, wysłać elektronicznie przy użyciu podpisu elektronicznego, złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy i nowość zarejestrować działalność telefonicznie (jednak podpisać mimo to formularz trzeba osobiście w urzędzie). Jeśli w chwili zakładania działalności mieliśmy NIP – nie zmienia się. W innym przypadku zostanie po prostu nadany. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Nadawany jest również numer REGON niezbędny w kontaktach z urzędem skarbowym czy ZUS. Przy wepełnianiu CEIDG (zasady i formularz dostępne tutaj:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06) należy się zdecydować na konkretną formę opodatkowania. Do wyboru mamy:

  • kartę podatkową;
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych;
  • opodatkowanie podatkiem liniowym;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pokrótce warto napisać coś o każdej.

Karta podatkowa (PIT-16) – to odprowadzanie stałej kwoty podatku co miesiąc bez obowiązku prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy i składania zeznań podatkowych. Przy tej formie opodatkowania obowiązują określone stawki które zmieniają się raz do roku. Gdzie haczyk? Ano karta podatkowa dotyczy konkretnych zawodów, na konkretnych warunkach. Stawki dostępne są tu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5833530/Obw.+MRiF-MP-2016-1120.pdf

Opodatkowanie na zasadach ogólnych – jest to opodatkowanie według skali podatkowej. A co to znaczy? Opodatkowany zostaje dochód (przychód – koszty uzyskania przychodu). Jeśli nie uzyskamy przychodu lub nie przekroczymy kwoty wolnej to nie płacimy podatku. Dodatkowo przy tej formie opodatkowania w zeznaniu rocznym można skorzystać z licznych ulg podatkowych. Najprościej… im więcej się zarabia tym wyższy podatek trzeba zapłacić zgodnie z określoną skalą. Stawki podatku wynoszą tu 18% i 32%. W roku 2017 zostały wprowadzone zmiany w skali podatkowej do których warto zajrzeć (http://www.wskazniki.gofin.pl/8,95,2,skala-podatkowa.html).

Opodatkowanie podatkiem liniowym – tak jak w podatku na zasadach ogólnych opodatkowany zostaje dochód, ale stawka na podatek dochodowy jest stała i wynosi 19%. Jest to korzystne opodatkowanie przede wszystkim dla osób które osiągają wyższe dochody bo podatek jest stały. Oczywiście jeśli brak przychodu nie płacimy podatku. Więcej na temat podatku liniowego polecam poczytać z przewodnika Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/przewodniki/podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/warunki-opodatkowania-dzialalnosci-gospodarczej-stawka-19-podatek-liniowy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to ostatnia forma opodatkowania. Opodatkowaniu podlega tylko przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Podstawowe stawki to 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Stawka zależna jest od wykonywanej działalności. Przy tej metodzie opodatkowania nie wykazuje się kosztów. Ważne jest aby zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przechowywać dowody zakupu, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Więcej o ryczałcie tu – http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.
A tu ustawa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981440930

I tu się zatrzymamy bo co za dużo to nie zdrowo. W kolejnym wpisie będzie można dowiedzieć się kiedy trzeba zarejestrować się do VAT, co z kasą fiskalną, jakie z początku obowiązują nas limity, co kiedy je przekroczymy i jakie kroki należy poczynić przy dalszym zakładaniu działalności.

Źródło obrazka:

ZAKŁADANIE FIRMY | KROK PIERWSZY – POMYSŁ, SPOKOJNE PRZEANALIZOWANIE RYNKU, POZYSKANIE ŚRODKÓW.

Nikogo nie zaskoczę pisząc, że najważniejszy jest pomysł. Pomysł na siebie, na to czym się będziemy zajmować i jak. Pomysł warto dobrze przeanalizować, bo musi to być opłacalne i podobać się nie tylko nam, ale i przyszłym kontrahentom. A pisząc podobać mam na myśli chęć zakupu towaru albo usługi. Warto pomyśleć do kogo kierujemy nasz pomysł i czym daną grupę docelową do siebie przekonać. A zatem pomysł zamienia się w ofertę, którą zaczynamy porównywać z przyszłą konkurencją (chyba, że mamy to szczęście, że znaleźliśmy niszę). I zaczyna się porównywanie cen, reklama, analiza ryzyka (bo może się nie udać) i oczywiście pozyskiwanie środków na naszą inwestycje. Ta ostania część jest jedną z ważniejszych na początku.

Warto pomyśleć kiedy nasz biznes zacznie przynosić zysk, czy będą potrzebni pracownicy, ile będzie nam potrzebne na początek i czy sami będziemy to finansować czy skorzystamy ze środków zewnętrznych. I teraz bez pośpiechu zaczynami zbierać te środki sami, bądź też szykujemy się do stworzenia biznes planu na potrzeby kredytu bądź unijnej dotacji. Tych ostatnich mamy trochę do wyboru. Wszystko zależy od tego na jaki biznes się decydujemy. I teraz najważniejsze, jeśli to mają być środki z Unii trzeba pamiętać, że większość z nich jest do pozyskania dla działalności która jeszcze nie jest otwarta i z reguły jest określony termin na składanie wniosków do jej pozyskania. Nie ma się co rozpisywać na temat dotacji bo ich wybór zależy od Twoich potrzeb i Twojego biznesu. Warto na tym etapie przy dużych możliwościach finansowych skorzystać z porady doradcy. Przy mniejszych bądź żadnych możliwościach finansowych poszukać kogoś ze znajomych kto się na tym zna, a może masz już dobrą księgową na oku która Ci pomoże;) albo na własną rękę szukasz w Internecie wraz z Google wszelkich informacja. Osobiście polecam skorzystać z tzw. burzy mózgów – co dwie głowy to nie jedna, a wsparcie najbliższych na pewno się przyda. Dobra strona z której na pewno warto skorzystać w poszukiwaniu dotacji na śląsku to: www.scp-slask.pl

Inna dotacja czeka na co poniektórych w Urzędzie Pracy. Tu trzeba jednak spełniać określone wymogi dostępne zależnie od Urzędu Pracy np. http://www.pup.katowice.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/64
Czyli zaczynamy wszystko w głowie, potem dobrze jest coś przelać na papier bo łatwiej wychwycić błędy i je poprawiać. I co teraz… mocna determinacja… czas próby… Zaczynamy tworzyć biznes plan bądź cichaczem sprawdzać rynek bo zależy nam przecież, żeby się udało.

Przy biznes planie warto mieć już określoną formę opodatkowania, ZUS, zaznajomić się z VAT-em, sprawdzić jakie przepisy nas mogą dotyczyć, czy nie są wymagane w naszym przypadku jakieś uprawnienia, koncesje czy pozwolenia. Czyli sprawy formalne u czym napisze w drugim kroku.

Na dziś to tyle, już niedługo na blogu kolejne spisy dotyczące założenia działalności!

Źródło zdjęcia: http://sujanpatel.com/wp-content/uploads/2014/11/startup-glossary.jpg